بازگشت
جستجو

خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه الکترونیکی هوشمند حفاظت فیزیکی

آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان
توضیحات
جهت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه الکترونیکی هوشمند حفاظت فیزیکی تصفیه خانه بیت موزان اقدام می نماید

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/12/23
مناقصه گزار آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان
تلفن نامشخص
فکس نامشخص
سایت http://www.abfar-khoozestan.ir/
مهلت دریافت 1396/01/10 - فروش اسناد از تاریخ 95/12/23 الی
مهلت ارسال تحویل پیشنهاد حداکثر ساعت 14 مورخ 96/01/26- آخرین اصلاح و جایگزینی و پس گرفتن پیشنهاد حداکثر ساعت 9 مورخ 96/01/27
تاریخ بازگشایی پاکات 1396/01/27 - - گشایش پاکت های مناقصه ساعت 12 مورخ
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner