بازگشت
جستجو

خرید و اجرای دوربین های ثبت تخلف- خرید دوربین های نظارت تصویری

شهرداری اهواز
توضیحات
شهرداری اهواز جهت خرید و اجرای دوربین های ثبت تخلف اقدام مینماید

مشخصات
تاریخ انتشار 1396/01/20
مناقصه گزار شهرداری اهواز
تلفن 37747062 - 06133774062
فکس نامشخص
سایت peymankar.ahvaz.ir
مهلت دریافت 1396/01/27 - دریافت اسناد از تاریخ نشر اگهی به مدت هشت روز - دریافت اسناد از مورخ 96/1/20 تا مورخ
مهلت ارسال 1396/02/10 - تحویل پیشنهادات تا ساعت 15 مورخ
تاریخ بازگشایی پاکات 1396/02/11 - ساعت 10 مورخ
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner