بازگشت
جستجو

تامین تجهیزات و تعمیر و نگهداری دوربین های کنترل ساعت راداری -سیستم ها و دوربین های تردد شمار و...

شهرداری اسلامشهر
توضیحات
شهرداری اسلامشهر جهت تامین تجهیزات و تعمیر و نگهداری دوربین های کنترل ساعت راداری اقدام مینماید

مشخصات
تاریخ انتشار 1396/01/30
مناقصه گزار شهرداری اسلامشهر
تلفن نامشخص
فکس نامشخص
سایت http://eslamshahr.ir
مهلت دریافت نامشخص
مهلت ارسال ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات نامشخص
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner