بازگشت
جستجو

تهیه و حمل و نصب یک دستگاه پل هوایی عابر پیاده -اجرای عملیات بازسازی و مرمت بوستان و...

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
توضیحات
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران جهت
تهیه و حمل و نصب یک دستگاه پل هوایی عابر پیاده -اجرای عملیات بازسازی و مرمت بوستان و... اقدام می نمیادمشخصات
تاریخ انتشار 1396/01/31
مناقصه گزار سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
تلفن نامشخص
فکس نامشخص
سایت http://omranrco.tehran.ir/
مهلت دریافت 1396/02/06 - خرید اسناد تا پایان وقت اداری مورخ
مهلت ارسال نامشخص
تاریخ بازگشایی پاکات نامشخص
برچسب ها
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner