بازگشت
جستجو

تامین یک دستگاه گاز سنج MSA-ALTAIR با متعلقات مربوطه

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
توضیحات
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی جهت تامین یک دستگاه گاز سنج اقدام مینماید

مشخصات
تاریخ انتشار 1396/02/04
مناقصه گزار شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
تلفن 0773131-2237
فکس 0773732-5435-6
سایت spgc.ir
مهلت دریافت 1396/03/20
مهلت ارسال 1396/04/14
تاریخ بازگشایی پاکات گشایش پاکات فنی 96/4/30 ـ گشایش پاکات مالی 96/05/20
برچسب ها
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner