بازگشت
جستجو

جدولگذاری معابر سطح شهر - تهیه و نصب دوربین های پایش تصویری- احداث سالن بحران چند منظوره

شهرداری حسن آباد
توضیحات
شهرداری حسن آباد جهت اجرای پروژه های ذیل اقدام نماید - جدولگذاری معابر سطح شهر - مدت قرارداد شش ماه - اعتبار 4.000.000 هزار ریال - محل اجرا شهر حسن آباد - رشته راه و باند حداقل پایه 5 - آسفالت معابر و خیابانهای سطح شهر - ترمیم نوار حفاری های معابر سطح شهر - تهیه و نصب دوربین های پایش تصویری - جداسازی آب شرب از آب فضای سبز - احداث سالن بحران چند منظوره - احداث پارکینگ طبقاتی - احداث خانه فرهنگ - احداث پارک محله ای در شهر و ... اقدام می نماید

مشخصات
تاریخ انتشار 1396/02/09
مناقصه گزار شهرداری حسن آباد
تلفن تلفن: 056225959-56222345 با کد 021
فکس نامشخص
سایت نامشخص
مهلت دریافت جهت کسب اطلاع همه روزه در ساعات اداری - دریافت اسناد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
مهلت ارسال نامشخص
تاریخ بازگشایی پاکات نامشخص
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner